Zamaiso ye Zwezipili ya Litapi mwa Libala la Bulozi – Pizo ya ku eza sesiñwi ka putako

Batu ba ba pilela fa lika ze fumanwa mwa Libala la Bulozi, ba ba fumana sico ni buiketo bwa mubili ni moya, ba akalezwa ku fita fa palo ya bo lule ba mashumi a ketalizoho ka amabeli (70 000). Kono ki zamaiso ye maswe, ku yamba kwa swalelele ni ku itusisa lisebeliso za businyi ze fukulize litapi ka bubebe bo bu komokisa , mwa nako ye kuswani. Batomi ba milaonyana, bafunguli, batusi ba macaba, baeteleli ba lilalanda, likwata ze kwandaa mubuso ni likwata ze fumaneha mwa lilalanda ba kupiwa ha butuku ku bona kuli milao ye tomilwe ye talusa moku lukela ku swalelwa litapi ya latelelwa hande kuli sifumu sa litapi za Bulozi si kute mo ne siinezi sapili.


Citation:

CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems (2013)
CGIAR Research Program on Aquatic Agricultural Systems. Penang, Malaysia.Brief: AAS-2013-41
Share: